Gids Proportionaliteit

Gids Proportionaliteit – Vergoeding inschrijvingskosten

De wijziging van de Gids Proportionaliteit van januari 2020 ziet op de vergoeding van inschrijvingskosten bij (ingetrokken) aanbestedingen. Op 3 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de wijziging van de Gids Proportionaliteit aan de Tweede Kamer toegezonden . De […]

Handreiking tegemoetkoming Inschrijvingskosten

Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

De Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten van het Rijksvastgoedbedrijf is gepubliceerd op 14 februari 2020. De Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten binnen aanbestedingsprocedures van het RVB.