Wat zijn paritaire voorwaarden?

Paritiaire voorwaarden betekent: voorwaarden die op voet van gelijkheid tot stand zijn gekomen. In geval van paritair vastgestelde voorwaarden hebben vertegenwoordigers van alle bij de voorwaarden betrokken partijen (gebruikers en wederpartijen) inspraak gehad. Voorbeelden van paritair vastgestelde voorwaarden in de bouw zijn de UAV 2012 en UAV-GC 2005.
Paritair vastgestelde voorwaarden, worden geacht een zekere mate van neutraliteit te genieten. Zie voor de UAV 2012 als paritair vastgestelde voorwaarden de toelichting zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant. Uit de Staatscourant blijkt dat de UAV 2012 de status hebben van een besluit van algemene strekking.

Zie ook het bericht over  Advies 360 van 6 juli 2016 van de Commissie van Aanbestedingsexperts.