Selecteer een pagina
Wegwerkzaamheden

De realisatie van een bouwwerk vraagt maximale inzet

 

De introductie van nieuwe contractvormen betekent dat verantwoordelijkheden de afgelopen jaren zijn veranderd. Een complexe omgeving leidt ertoe dat risico´s bij ontwerp en uitvoering van bouwwerken zijn toegenomen.

Commerciële contracten raken het hart van de onderneming. De structuur van een distributienetwerk is bepalend voor het succes van een product of een formule. Europese en nationale wetten geven aan de franchisenemer en handelsagent een vergaande mate van bescherming. Op welke wijze kunnen afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een overeenkomst? Hoe kan de samenwerking worden vormgegeven voor meerdere jaren?

Zoals in de civiele bouw, vergen ook ICT-projecten dat opdrachtgevers en opdrachtnemers nadenken over functionele en technische specificaties van het ontwerp, en oplevering van een werkend systeem binnen de daarvoor beschikbare uitvoeringsduur.

Met de beschikbare ervaring en expertise worden klanten concrete oplossingen geboden, waardoor zij beter in staat zijn om werken en projecten tot een goed einde te brengen. De dienstverlening bestaat uit review van contracten, begeleiding tijdens de uitvoering en zo nodig ondersteuning tijdens mediation of een gerechtelijke procedure.

 

Profiel

Frank van den Assem is een ervaren jurist die voornamelijk ondernemingen begeleidt bij het sluiten en uitvoeren van commerciële contracten. Zijn expertise bevindt zich op de grensvlakken van het aanbestedings- en mededingingsrecht en het bouw- en ict-recht. Sinds geruime tijd werkt Frank als jurist en advocaat voor bouwondernemingen, aanvankelijk als bedrijfsjurist, later als (externe) advocaat.

Als advocaat staat Frank bedrijven bij in de parkeerbranche, de sector grond- weg en waterbouw, installatietechniek, (prefab) betonindustrie en groothandelsondernemingen in bouwmaterialen en in de logistieke dienstverlening.