Selecteer een pagina
connect via Linkedin abonneer via RSS-feed

Blogberichten

Raamovereenkomst: maximale waarde

Bij aanbesteding van een raamovereenkomst ontbreekt nog wel eens de waarde van de opdracht, looptijd of afnameverplichting. Een aanbestedende dienst is verplicht om bij aanbesteding van een raamovereenkomst de geraamde waarde van de opdracht bekend te maken. De opdrachtwaarde dient duidelijk te...

Model Bouwteamovereenkomst in strijd met dwingend recht?

De VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 was onderwerp van een geschil in een recent gevoerde procedure over beëindiging van een bouwteamovereenkomst (VGBouw heet thans Bouwend Nederland). In haar vonnis van 12 mei 2021 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat artikel 23 van de...

Bouwteamovereenkomst 2021 Bouwend Nederland

Op maandag 3 mei 2021 heeft Koninklijke Bouwend Nederland de Bouwteamovereenkomst 2021 gepubliceerd. Ten opzichte van het vorige model, dat dateerde uit 1992, heeft het model een aantal wijzigingen ondergaan. Het bouwteammodel geniet recentelijk veel belangstelling. Uit onderstaande tabel , die is...

UAV-GC 2020 ter visie | een overzicht van de belangrijke wijzigingen

Op 16 februari 2021 heeft CROW een ontwerptekst van de UAV-GC 2020 ter visie gelegd. Belangrijke verschillen tussen deze herziening en de UAV-GC 2005 betreffen onder meer het ter beschikking stellen van informatie door de opdrachtgever. De ontwerptekst van de UAV-GC 2020 bevat onder andere voor de...

Social Return aanbesteding raamovereenkomst

Op 17 november 2020 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies (nr. 586) gepubliceerd naar aanleiding van een klacht over de wijze waarop Social Return-verplichtingen werden aangeboden in het kader van een Europese aanbesteding. Social Return verplichtingen dienen verband te houden met...

Bouwteamovereenkomst Duurzaam Gebouwd

Bouwteamovereenkomst Duurzaam Gebouwd

Model bouwteamovereenkomst DG 2020. UAV 2012. UAV-GC 2005. Op 15 mei 2020 is onder auspiciën van Duurzaam Gebouwd een model bouwteamovereenkomst gepubliceerd: Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. Hierna volgen enkele kritische kanttekeningen en indrukken aan de hand...

Aanbesteding parkeerautomaten – exclusiviteit dealerschap

Aanbesteding parkeerautomaten – exclusiviteit dealerschap

Gemeente Schiedam in de fout bij aanbesteding van parkeerautomaten (exclusief dealerschap). Houding gemeente wordt “onwelwillend” genoemd. De rechtbank Rotterdam heeft in deze zaak op 10 maart 2013 in kort geding vonnis gewezen en de zaak heeft voor de gemeente...

Gids Proportionaliteit 2020: vergoeding inschrijvingskosten

Gids Proportionaliteit 2020: vergoeding inschrijvingskosten

De wijziging van de Gids Proportionaliteit van (juli2019/januari 2020) ziet op de vergoeding van inschrijvingskosten (tenderkosten) bij aanbestedingen. Op 3 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontwerpbesluit tot wijziging van het...

Beeindiging bouwteamovereenkomst | Opdrachtgever aansprakelijk

Beeindiging bouwteamovereenkomst | Opdrachtgever aansprakelijk

Beëindiging bouwteamovereenkomst leidt tot aansprakelijkheid opdrachtgever. Overschrijding taakstellend budget. Opdrachtgever verwijt aannemer tekortschieten maar is door de onterechte ontbinding van de bouwteamovereenkomst zelf aansprakelijk voor schade, bestaande...

Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

De Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten van het Rijksvastgoedbedrijf is gepubliceerd op 14 februari 2020. De Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten (tenderkosten) bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten...

Aanbesteding, wel of geen beroepsfout? | milieudelict

Aanbesteding, wel of geen beroepsfout? | milieudelict

De verdenking van een milieudelict is geen beroepsfout. In deze zaak van de Rechtbank Gelderland van 12 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1499,  stond ter discussie de aanbesteding van het transport van zuiveringsslib. Het gaat in deze zaak onder meer over de...