Selecteer een pagina

Aanbesteding, wel of geen beroepsfout? | milieudelict

door | 12 feb 2020

De verdenking van een milieudelict is geen beroepsfout. In deze zaak van de Rechtbank Gelderland van 12 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1499,  stond ter discussie de aanbesteding van het transport van zuiveringsslib. Het gaat in deze zaak onder meer over de vraag of één van de inschrijvers van deelneming zou moeten worden uitgesloten wegens een milieudelict (uitsluiting wegens beroepsfout).

Verdenking milieudelict

Het punt van de verdenking van een milieudelict werd opgeworpen door een concurrerende inschrijver. Hoewel er volgens de tekst van het vonnis in juni 2019 bij het bedrijf invallen van het Openbaar Ministerie zijn geweest, was het Openbaar ministerie niet tot vervolging overgegaan. Ook al zou er ten tijde van de inschrijving sprake zijn van een verdenking, dan zou dat volgens de kortgedingrechter onvoldoende aanleiding zijn om deze verdenking in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) te vermelden. Bovendien had de betreffende partij op 30 oktober 2019 nog een Gedragsverklaring Aanbesteden ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De juistheid van de verklaring kon volgens de kortgedingrechter ook in kort geding niet worden getoetst:

Vaststaat dat het bevestigend beantwoorden van de vraag in het UEA of de inschrijver, naar haar weten, verplichtingen op het gebied van milieurecht heeft geschonden tot uitsluiting van de opdracht leidt. Nu [Tussenkomende partij] niet op deze grond van de opdracht is uitgesloten, moet het er voor worden gehouden dat [Tussenkomende partij] die vraag ontkennend heeft beantwoord. Dat dit een onjuist antwoord is, kan in het kader van dit kort geding niet worden vastgesteld.

Enkele verdenking milieudelict geen beroepsfout

Onder deze omstandigheden diende volgens de kortgedingrechter te worden aangenomen dat de betreffende inschrijver een geldige inschrijving had gedaan en diende zij niet van deelneming aan de aanbesteding te worden uitgesloten

UAV-GC 2020
Markup versie 2005 / 2020

Download de markup versie van de UAV-GC 2020 (versie tervisielegging 16 februari 2021)

Download
connect via Linkedin RSS (vereist RSS-reader) stel een vraag print dit bericht