Selecteer een pagina
connect via Linkedin abonneer via RSS-feed

Blogberichten

Bouwteamovereenkomst Duurzaam Gebouwd

Model bouwteamovereenkomst DG 2020. UAV 2012. UAV-GC 2005. Op 15 mei 2020 is onder auspiciën van Duurzaam Gebouwd een model bouwteamovereenkomst gepubliceerd: Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. Hierna volgen enkele kritische kanttekeningen en indrukken aan de hand van eerste lezing het model. Het...

Aanbesteding parkeerautomaten – exclusiviteit dealerschap

Gemeente Schiedam in de fout bij aanbesteding van parkeerautomaten (exclusief dealerschap). Houding gemeente wordt “onwelwillend” genoemd. De rechtbank Rotterdam heeft in deze zaak op 10 maart 2013 in kort geding vonnis gewezen en de zaak heeft voor de gemeente Schiedam een onfortuinlijke afloop....

Gids Proportionaliteit 2020: vergoeding inschrijvingskosten

De wijziging van de Gids Proportionaliteit van (juli2019/januari 2020) ziet op de vergoeding van inschrijvingskosten (tenderkosten) bij aanbestedingen. Op 3 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit, het...

Beeindiging bouwteamovereenkomst | Opdrachtgever aansprakelijk

Beëindiging bouwteamovereenkomst leidt tot aansprakelijkheid opdrachtgever. Overschrijding taakstellend budget. Opdrachtgever verwijt aannemer tekortschieten maar is door de onterechte ontbinding van de bouwteamovereenkomst zelf aansprakelijk voor schade, bestaande uit onderdekking algemene kosten...

Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

De Handreiking Tegemoetkoming Inschrijvingskosten van het Rijksvastgoedbedrijf is gepubliceerd op 14 februari 2020. De Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten (tenderkosten) bevat handvatten voor het bieden van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten binnen aanbestedingsprocedures van...

Referenties Samenvoegen deelopdrachten toegestaan

Referenties Samenvoegen deelopdrachten toegestaan

Aanbesteding boomonderhoud. Referenties samenvoegen deelopdrachten. Kerncompetenties. Onderzoeksplicht referentieprojecten. Raamovereenkomst. Deelopdracht. In deze zaak wordt een vraag behandeld die juridisch overzichtelijk is. Eén van de inschrijvers heeft bij...

Tenderkostenvergoeding verplicht bij ontwerpwerkzaamheden

Tenderkostenvergoeding verplicht bij ontwerpwerkzaamheden

CvAE 3 februari 2020, advies 508 Tenderkostenvergoeding. Ontwerp. Gids Proportionaliteit. Klacht tegen Gelderse gemeente gegrond. De klager heeft het derde klachtonderdeel en sympathie in deze zaak op zijn conto geschreven. Het advies is zeer lezenswaardig. Deze...

Gids Proportionaliteit 2020, een overzicht van de voorschriften

Gids Proportionaliteit 2020, een overzicht van de voorschriften

In onderstaand overzicht zijn de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit 2020 op overzichtelijke wijze samengevat: Indien de aanbestedende dienst geschiktheidseisen stelt, stelt hij alleen geschiktheidseisen die verband houden met daadwerkelijke risico’s die de...

Gids Proportionaliteit: onbeperkte aansprakelijkheid II (advies 335)

Gids Proportionaliteit: onbeperkte aansprakelijkheid II (advies 335)

Deze zaak gaat over de Gids Proportionaliteit en de vraag of een onbeperkte aansprakelijkheid disproportioneel is. Naar aanleiding van een klacht heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts op 29 november 2016, advies 355 gepubliceerd. Aan de orde was de aanbesteding...

Gids Proportionaliteit | Afwijken van de UAV 2012 en UAV-GC 2005

Gids Proportionaliteit | Afwijken van de UAV 2012 en UAV-GC 2005

Gids Proportionaliteit. Afwijken UAV 2012 en UAV-GC 2005. Op 6 juli 2016 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts advies gegeven over de mogelijkheden om van de UAV 2012 af te wijken. Een aanbestedende dienst heeft geen volledige keuzevrijheid om eigen...